Meteen naar de inhoud

Kerkdienst

Een kerkdienst begint met geroezemoes en eindigt ongeveer een uur later met koffie. Het stuk ertussen kun je zien als een gesprek tussen God en mensen. Dan praat de een, en dan antwoordt de ander. In de loop der eeuwen zijn er manieren gevonden om dat vorm te geven. We hebben dan ook een aantal vaste onderdelen:

Zo gaan we van start

Iets voor half 10: de pianist of band speelt nog wat, de mensen zoeken een plekje, lekker vooraan of juist helemaal achterin.

Speciale diensten en gezamenlijke diensten hebben afwijkende tijden. Kijk op onze agenda voor de actuele tijden.

De gastheer/vrouw heet iedereen welkom en vertelt enkele mededelingen. Ook wordt er iets gedeeld van waar voorbede voor wordt gevraagd. De kerkdienst begint soms met het aansteken van de kaars, een teken van het licht van Christus in de wereld.

Daarna groet de dominee de mensen namens God.

Vervolgens

  • We zingen. Dit kunnen eeuwenoude psalmen zijn of nieuwe liederen. Vaak vol aanbidding en dankbaarheid, maar er zijn ook liederen waarin je woede of schaamte kwijt kunt. Meestal begeleid met de piano, maar ook met een orgel of een band.
  • We lezen uit de Bijbel. We geloven dat God hierin tot ons wil spreken.
  • Er is een kindermoment waarin we een lied zingen die bij hun leeftijd past. Bij bijzondere gelegenheden wordt er een moment gedaan in de kerk. De kinderen tot groep 4 kunnen hierna naar de kinderclub. Er is ook een crèche voor de allerkleinsten
  • De dominee houdt een overdenking of preek. Hierin wordt de Bijbellezing verbonden aan onze levens vandaag de dag.
  • Er is gebed. Hierin spreken we met God. We danken en aanbidden hem en bidden voor de wereld en voor onszelf.
  • Elke dienst zamelen we geld in voor een goed doel: de collecte. Geven hoort erbij.

Speciale gebeurtenissen

Avondmaal
Op de tweede zondag van de ‘even’ maanden wordt het heilig avondmaal gevierd. Hierin herdenkt de kerk wereldwijd al eeuwenlang het sterven en de opstanding van Jezus. Het is een herhaling van de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen. Hij deelt op dat moment brood en wijn uit en vertelt zijn leerlingen dat hij gaat sterven om hen te verzoenen met God. We geloven dat we met het vieren van deze maaltijd elke week weer bij Jezus zelf aan tafel zitten.


Doop
Soms wordt er in de kerkdienst iemand gedoopt. Er wordt dan een beetje water over iemand gesprenkeld of iemand wordt ondergedompeld. Dit is een teken dat deze persoon bij God en bij de kerk hoort en dat hij door Jezus schoon is gewassen. Net zoals het avondmaal verwijst ook dit teken naar de dood en opstanding van Jezus Christus. Het is de start van een nieuw leven met Hem.

Afsluiting

Tot slot is er een zegen waarin je Gods vrede meekrijgt voor de week die komt.

En dan is er dus de koffie en thee… niet onbelangrijk. In het zaaltje naast de kerk of bij goed weer buiten op het binnenpleintje. Het is fijn elkaar te ontmoeten. Want in een kerkdienst ontmoeten we God en elkaar!

De kerkkalender

Elk jaar vieren we de feesten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. We vieren dan de geboorte, de opstanding en hemelvaart van Jezus. En met Pinksteren vieren we dat God zijn Geest stuurde om ons te helpen. Maar ook minder bekende zondagen zoals de vastentijd richting Pasen en de Doop van Jezus in de tijd na kerst. Er zijn ook andere bijzondere zondagen, waarin bijvoorbeeld wordt extra nadruk ligt op bidden of danken, of overledenen worden herdacht.  

Maar welke kerkdienst het ook is: Iedereen is altijd welkom. Agenda.

U kunt onze kerkdiensten terugkijken op ons YouTube kanaal en terugluisteren via de Kerkomroep.nl