Meteen naar de inhoud

Alphacursus

Wat is de Alphacursus?

De Alphacursus biedt de mogelijkheid om op een eigentijdse en vrijblijvende wijze kennis te maken met het christelijk geloof. In 8 bijeenkomsten wordt een groot aantal uitgangspunten van het christelijk geloof besproken.

Onderwerpen zijn o.a.:

  • Wie is Jezus en waarom stierf hij aan het kruis?
  • Wie is de Heilige Geest?
  • Hoe leidt God ons?
  • Bijbellezen/bidden: waarom en hoe?

Voor wie is de cursus?

Voor iedereen die:

  • meer te weten wil komen over het christelijk geloof
  • pas christen is geworden
  • de basis van zijn/haar geloof (nog) eens wil doordenken

Hoe ziet de Alphacursus eruit?

De Alphacursus is op een dinsdag- of donderdagavond.

De bijeenkomsten beginnen met een maaltijd; daarna volgt een inleiding en na koffie/thee is er gelegenheid om na te praten en vragen te stellen.

Allen zijn welkom.

Iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof is welkom.

Leren en lachen.

Dingen ontdekken over het christelijk geloof en tegelijkertijd plezier hebben samen.

Pizza’s en pasta’s.

De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd. Samen eten geeft mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen.

Helpen van elkaar.

Kleine groepen geven gelegenheid om door te praten over eigen vragen.

Alle vragen mogen gesteld worden.

Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of te bedreigend wordt gezien.

Aanmelden

De Alphacursus is ontstaan in een kerk in Londen. Inmiddels hebben ruim acht miljoen mensen in meer dan 150 landen de cursus gevolgd. Overal reageren mensen enthousiast. Omdat het duidelijk in een behoefte voorziet, proberen we elk voor- en/of najaar weer een Alphacursus te beginnen. Ook u of jij kunt daaraan meedoen.

Men kan bij voldoende aanmeldingen gratis aan de cursus deelnemen.

Avonden beginnen om 18.30 uur bij de Immanuëlkerk, de Ruyschlaan 147 te Amstelveen.

We starten de avonden met een heerlijke maaltijd.

Informatie of opgeven voor de eerstvolgende Alphacursus kan bij:

Ernst Wiskerke, predikant@immanuelkerk-amstelveen.nl/ telefoon: 06 – 551 620 06