Meteen naar de inhoud

Kringen

Onze gemeente telt een aantal huis- en Bijbelkringen waar gemeenteleden zich samen over de bijbel buigen, elkaar opbouwen in het geloof en oog hebben voor elkaar. Deze kringen staan ook open voor mensen die nog zoekend zijn in het geloof. Een deel van de kringen wordt gedaan samen met de Stadshartkerk.

Zoekt u een voor u geschikte kring dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor het kringwerk: Mevr. IJ. Oostenbrug – de Vries, e-mail: siepoost@ziggo.nl

Bijbelstudiekring

Eens per twee weken op dinsdagmiddag komt de bijbelstudiekring bij elkaar bij één van de leden aan huis. Deze kring is gezamenlijk met de Stadshartkerk.
Contactpersoon: Dhr. W. Ferwerda, e-mail: wijw.ferwerda@ziggo.nl


Emmaüskring

De Emmaüskring is ontstaan als vervolg op de Emmaüscursus maar functioneert nu als een gewone huiskring. Er is een open sfeer en we respecteren elkaars mening. We proberen samen Bijbelse antwoorden te vinden op alledaagse vragen, en komen daarvoor eens per twee weken samen op woensdagavond. Je hoeft geen lid te zijn van onze gemeente om deel te nemen aan de kring.
Contactpersonen: Dhr. S. Oostenbrug en mevr. IJ. Oostenbrug-de Vries, e-mail: siepoost@ziggo.nl

Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging komt eens per 14 dagen op donderdag bij elkaar bij één van de leden aan huis.
Contactpersoon: Mevr. G. Waaning-Louw

 

Zie ook de agenda voor vergaderplaatsen en aanvangstijden