Meteen naar de inhoud

Gemeente

Onze gemeente bestaat uit een groep van ongeveer 80 mensen. Daarbij zijn mensen van verschillende leeftijden. Een aanzienlijk deel ouderen, maar ook jonge gezinnen met kleine kinderen. In onze gemeente vinden we het belangrijk om met elkaar mee te leven. De meeste mensen van onze gemeente wonen in Amstelveen, maar ook in de omgeving zoals in Amsterdam Buitenveldert, Mijdrecht, Ouderkerk a/d Amstel, Uithoorn en Aalsmeer.

Lokale samenwerking

Als kerk zijn we ook verbonden aan andere gemeenten. In Amstelveen werken we steeds intensiever samen. Met name met de Stadshartkerk hebben we goed en intensief contact en samenwerking. Daarnaast ook met andere gemeenten in de omgeving. Landelijk zijn we verbonden met de kring van Nederlands Gereformeerde Kerken.

Onze gemeente wil een christelijke gemeente zijn. Een gemeente die zich afhankelijk van de Here God stelt, gehoorzaam wil zijn aan Zijn Woord, dat, naar wij geloven, gezag heeft over heel ons leven. Als kern van ons belijden staat het evangeliewoord: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (evangelie van Johannes 3:16 NBV).

We hebben dan ook bijvoorbeeld gezamenlijke maaltijden en kringen waar we elkaar tegen kunnen komen. Juist in zo’n individuele gejaagde samenleving is het prettig om regelmatig op zondagochtend samen te komen in de zondagse kerkdiensten. Er wordt eens per maand een kerkblad uitgegeven. Daarin wordt gedeeld over het wel en wee van de gemeente, over de kerkdiensten en over alle andere activiteiten die er zijn. Op verzoek wordt het u per e-mail toegezonden.