Meteen naar de inhoud

Waar wij voor staan

Als we in het kort een soort samenvatting geven van waar wij voor staan dan doen we dat met deze woorden:

In het licht van Gods grote liefde willen we als volgelingen van Jezus Christus, onder leiding van de Heilige Geest, leren God lief te hebben met heel ons leven en de naaste als onszelf. Dit doen we door de tijd te nemen en te oefenen in betrokkenheid bij de Heer, betrokkenheid bij elkaar en bij wat God aan het doen is in deze wereld.

Het moge duidelijk zijn dat we in geloof ons uitgangspunt nemen. Daarbij willen we gastvrij zijn voor iedereen die interesse heeft in het christelijk geloof en leven. We stellen geen voorwaarden voor wie langskomt. Je hoeft niet eerst overtuigd gelovig te zijn. Je hoeft ook geen perfecte heilige te zijn die nooit iets fout doet. Het enige dat we van iedereen vragen is dat we met elkaar respectvol, opbouwend en helpend omgaan.